Tuyến Hà Nội - Phú Thọ

 • Hà Nội => Phú Thọ
  Hà Nội => Phú Thọ
  Xe 1 chiều
  1.700.000
 • Hà Nội <=> Phú Thọ
  Hà Nội <=> Phú Thọ
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  2.300.000
 • Hà Nội <=> Phú Thọ
  Hà Nội <=> Phú Thọ
  2 ngày 1 đêm (2 chiều ở lại)
  3.800.000
 • Hà Nội => Phú Thọ
  Hà Nội => Phú Thọ
  2 chiều đưa đón
  3.400.000