Tuyến Hà Nội - Phú Thọ

 • Hà Nội => Phú Thọ
  Hà Nội => Phú Thọ
  Xe 1 chiều
  950.000
 • Hà Nội <=> Phú Thọ
  Hà Nội <=> Phú Thọ
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  1.500.000
 • Hà Nội <=> Phú Thọ
  Hà Nội <=> Phú Thọ
  2 ngày 1 đêm (2 chiều ở lại)
  2.600.000
 • Hà Nội => Phú Thọ
  Hà Nội => Phú Thọ
  2 chiều đưa đón
  1.900.000