Tuyến Hà Nội - Yên Bái

 • Hà Nội => Yên Bái
  Hà Nội => Yên Bái
  Xe 1 chiều
  1.600.000
 • Hà Nội <=> Yên Bái
  Hà Nội <=> Yên Bái
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  2.300.000
 • Hà Nội <=> Yên Bái
  Hà Nội <=> Yên Bái
  2 ngày 1 đêm (2 chiều ở lại)
  3.500.000
 • Hà Nội <=> Yên Bái
  Hà Nội <=> Yên Bái
  3 ngày 2 đêm (2 chiều ở lại)
  4.600.000
 • Hà Nội => Yên Bái
  Hà Nội => Yên Bái
  2 chiều đưa đón
  3.200.000