Tuyến Hà Nội - Hưng Yên

 • Hà Nội => Hưng Yên
  Hà Nội => Hưng Yên
  Xe 1 chiều
  600.000
 • Hà Nội <=> Hưng Yên
  Hà Nội <=> Hưng Yên
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  1.150.000
 • Hà Nội => Hưng Yên
  Hà Nội => Hưng Yên
  2 chiều đưa đón
  1.200.000