Tuyến Hà Nội - Hải Dương

 • Hà Nội => Hải Dương
  Hà Nội => Hải Dương
  Xe 1 chiều
  2.100.000
 • Hà Nội <=> Hải Dương
  Hà Nội <=> Hải Dương
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  3.000.000
 • Hà Nội => Hải Dương
  Hà Nội => Hải Dương
  2 chiều đưa đón
  4.200.000