Tuyến Hà Nội - Hải Phòng

 • Hà Nội => Hải Phòng
  Hà Nội => Hải Phòng
  Xe 1 chiều
  1.050.000
 • Hà Nội <=> Hải Phòng
  Hà Nội <=> Hải Phòng
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  1.650.000
 • Hà Nội <=> Hải Phòng
  Hà Nội <=> Hải Phòng
  2 ngày 1 đêm (2 chiều ở lại)
  2.900.000
 • Hà Nội <=> Hải Phòng
  Hà Nội <=> Hải Phòng
  3 ngày 2 đêm (2 chiều ở lại)
  3.900.000
 • Hà Nội => Hải Phòng
  Hà Nội => Hải Phòng
  2 chiều đưa đón
  2.100.000