Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh

 • Hà Nội => Quảng Ninh
  Hà Nội => Quảng Ninh
  Xe 1 chiều
  1.600.000
 • Hà Nội <=> Quảng Ninh
  Hà Nội <=> Quảng Ninh
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  2.400.000
 • Hà Nội <=> Quảng Ninh
  Hà Nội <=> Quảng Ninh
  2 ngày 1 đêm (2 chiều ở lại)
  3.500.000
 • Hà Nội <=> Quảng Ninh
  Hà Nội <=> Quảng Ninh
  3 ngày 2 đêm (2 chiều ở lại)
  4.600.000
 • Hà Nội => Quảng Ninh
  Hà Nội => Quảng Ninh
  2 chiều đưa đón
  3.200.000