Tuyến Hà Nội - Thái Nguyên

 • Hà Nội => Thái Nguyên
  Hà Nội => Thái Nguyên
  Xe 1 chiều
  1.400.000
 • Hà Nội <=> Thái Nguyên
  Hà Nội <=> Thái Nguyên
  Đi trong ngày (2 chiều ở lại)
  2.200.000
 • Hà Nội <=> Thái Nguyên
  Hà Nội <=> Thái Nguyên
  2 ngày 1 đêm (2 chiều ở lại)
  3.800.000
 • Hà Nội => Thái Nguyên
  Hà Nội => Thái Nguyên
  2 chiều đưa đón
  2.800.000